Storskaliga samordnade hemleveranser

Ett samverkansprojekt som etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och andra paket till personer i karantän.

Bakgrund och målsättning

Coronakrisen har skapat ett nationellt behov av hemleveranser till riskgrupper och de som isolerar sig. Projektet etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och andra paket till personer i karantän. Projektet har fått finansiering av Vinnova genom utlysningen ”Innovationer i krisens spår”. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Till utlysningen för innovationer i krisens spår inkom 270 ansökningar och av dessa beviljades 18 stöd.

Projektet etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och paket till personer i karantän. Målsättningen är att lösningen ska ha stor samhällsnytta även i icke-kristider för att säkerställa nationell kommersiell service i all delar av landet.

Samordnade leveranser minska koldioxidutsläppen med upp till 70 %.

Minskade koldioxidutsläpp

Hållbarhetsperspektivet finns i de samordnade leveranserna (ökad fyllnadsgrad) som enligt tidigare forskning drastiskt minskar koldioxidutsläppen med upp till 70 %. Det finns stor potential i oväntade samarbeten där till exempel gods, återvinning och leveranstjänster av redan befintliga transporter samordnas i en och samma rutt.

I detta projekt läggs extra fokus på matchning av leveranser utefter upphämtningsområde och utlämningsadresser. Dessutom prioriteras nollutsläppsfordon automatiskt vilket skapar incitament för snabbare omställning av fordonsflottor.

Förväntad effekt och resultat

Lansering av lösningen i fem butiker för verifiering samt partners och plan för storskalig implementering. Förväntat resultat är verifierad distribution av livsmedel i skalbar process samt verifierad transporteffektivt genom nyttjande av befintliga fordon med radikal reduktion av energi och CO2. Förväntad effekt är även en storskalig långsiktigt ny distributionsform som är kostnadseffektiv genom unik samverkan och automatisering. Effekter är även lokal sysselsättning och god samhällsservice.

Medverkande
CLOSER / Freelway / Taxi Stockholm / Stora Enso / Coop / Mariestads kommun / Eskilstuna kommun
Finansierades av
Vinnova genom utlysningen ”Innovationer i krisens spår”

Ansvarig projektledare

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet