…

Storskaliga Samordnade Hemleveranser

Samverkansprojektet Storskaliga Samordnade Hemleveranser etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och andra paket till personer i karantän.

 

Bakgrund

Coronakrisen har skapat ett nationellt behov av hemleveranser till riskgrupper och de som isolerar sig. Projektet ”Storskaliga samordnade hemleveranser” etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och andra paket till personer i karantän.

Målsättning

Projektet etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och paket till personer i karantän. Målsättningen är att lösningen ska ha stor samhällsnytta även i icke-kristider för att säkerställa nationell kommersiell service i all delar av landet.

Minskade koldioxidutsläpp

Hållbarhetsperspektivet finns i de samordnade leveranserna (ökad fyllnadsgrad) som enligt tidigare forskning drastiskt minskar koldioxidutsläppen med uppemot 70%. Det finns stor potential i oväntade samarbeten där t ex gods, återvinning och leveranstjänster av redan befintliga transporter samordnas i en och samma rutt.

I detta projekt läggs extra krut på matchning av leveranser utefter upphämtnigsområde och utlämningsadresser. Dessutom prioriteras nollutsläppsfordon automatiskt vilket skapar incitament för snabbare omställning av fordonsflottor.

Förväntade effekter och resultat

Lansering av lösningen i fem butiker för verifiering samt partners och plan för storskalig implementering. Förväntat resultat är verifierad distribution av livsmedel i skalbar process samt verifierad transporteffektivt genom nyttjande av befintliga fordon med radikal reduktion av energi och CO2. Förväntad effekt är även en storskalig långsiktigt ny distributionsform som är kostnadseffektiv genom unik samverkan och automatisering. Effekter är även lokal sysselsättning och god samhällsservice.

Vill du veta mer om projektet

Projektet har fått finansiering av Vinnova genom utlysningen ”Innovationer i krisens spår”. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Till utlysningen för innovationer i krisens spår inkom 270 ansökningar och av dessa beviljades 18 stöd.

 

Globala Mål


Miljömål 11

Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Kontaktperson


Mer om mig
…

Roland
Elander

Roland Elander

Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

E-post

roland.elander(a)sust.se

Telefon

070-539 73 55

Mer om mig

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Medverkande


CLOSER är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet.
Freelway är en app och systemlösning för samordning och samkörning av personer och godstransporter.
Taxi Stockholm är ett utav Stockholms äldsta och största taxibolag och arbetar för att vara Sveriges miljöbästa taxibolag.
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin
Coop är en av Sveriges största dagligvarukedjor, med cirka 800 butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder.
Mariestads kommun vision är en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa.
Eskilstuna Kommun vision är att leda vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd.

Relaterat


Mer inom mobilitet