…

NemoGrid – Nya affärsmodeller i distributionsnätet


NemoGrid eller New businessmodels On the Distributiongrid är ett EU-projekt där Schweiz, Sverige och Tyskland samarbetar kring hur olika affärsscenarier kan fungera i våra framtida elnät.

Bakgrund

Energiomställningen sker i ett rasande tempo. Solenergin har i Tyskland exploderat och i Sverige blir det mer och mer intressant att installera lokala energilösningar och även lagring. Vi har i energiuppgörelsen 2016 siktet inställt på att vi skall nå ett energisystem helt baserat på förnybara energikällor. När våra elnät nu transformeras så ställer man stort hopp på att det skapas nya affärsmodeller och nya sätt att fördela kostnader för framtidens elnät. Det jobbar vi med i projektet.

Målsättning

Projektet utgår från 3 olika scenarier för en elnätsägare:

  • Centraliserad hantering som är helt styrd av elnätsägaren
  • Decentraliserad spännings- och effektstyrningstariff
  • En helt distribuerad marknad där slutkunder handlar med varandra med hjälp av Etherium blockchain

Strategi

Genom att praktiskt analysera dagens modeller och simulera nya samt i praktiskt test utföra tester med faktiska kunder i Upplands energis elnät i norra uppland.

Tid

Projektet genomförs under perioden maj 2017 till juni 2020

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Yasmina
Ganse

Yasmina Ganse

Projektledare

E-post

yasmina.ganse(a)sust.se

Telefon

070-398 27 26

Mer om mig

Civilekonom med passion för innovationsexport och hållbarhet

Yasmina har en bred produktportfölj och jobbar bland annat med bostadssegregation och innovationslabb. Stort fokus ligger på att bygga upp en ny internationell plattform som ska hjälpa små och medelstora svenska cleantechföretag ut på export. Vidare arbetar hon även med att öka närvaron i EU-projekt samt med Sustainable Innovations egen affärsutveckling.
Yasmina är i botten civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, hon har arbetat som organisationskonsult, utvecklingschef, egen företagare och har lång erfarenhet organisationsutveckling och transformationsprojekt.

Civilekonom med passion för innovationsexport och hållbarhet

Yasmina har en bred produktportfölj och jobbar bland annat med bostadssegregation och innovationslabb. Stort fokus ligger på att bygga upp en ny internationell plattform som ska hjälpa små och medelstora svenska cleantechföretag ut på export. Vidare arbetar hon även med att öka närvaron i EU-projekt samt med Sustainable Innovations egen affärsutveckling.
Yasmina är i botten civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, hon har arbetat som organisationskonsult, utvecklingschef, egen företagare och har lång erfarenhet organisationsutveckling och transformationsprojekt.

Medverkande


I Sverige drivs projektet av Sustainable Innovation, Upplands Energi och NGENIC.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

 

Relaterat


Mer inom byggnation