…

NemoGrid – Nya affärsmodeller i distributionsnätet


NemoGrid eller New businessmodels On the Distributiongrid är ett EU-projekt där Schweiz, Sverige och Tyskland samarbetar kring hur olika affärsscenarier kan fungera i våra framtida elnät.

Bakgrund

Energiomställningen sker i ett rasande tempo. Solenergin har i Tyskland exploderat och i Sverige blir det mer och mer intressant att installera lokala energilösningar och även lagring. Vi har i energiuppgörelsen 2016 siktet inställt på att vi skall nå ett energisystem helt baserat på förnybara energikällor. När våra elnät nu transformeras så ställer man stort hopp på att det skapas nya affärsmodeller och nya sätt att fördela kostnader för framtidens elnät. Det jobbar vi med i projektet.

Målsättning

Projektet utgår från 3 olika scenarier för en elnätsägare:

  • Centraliserad hantering som är helt styrd av elnätsägaren
  • Decentraliserad spännings- och effektstyrningstariff
  • En helt distribuerad marknad där slutkunder handlar med varandra med hjälp av Etherium blockchain

Strategi

Genom att praktiskt analysera dagens modeller och simulera nya samt i praktiskt test utföra tester med faktiska kunder i Upplands energis elnät i norra uppland.

Tid

Projektet genomförs under perioden maj 2017 till juni 2020

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


I Sverige drivs projektet av Sustainable Innovation, Upplands Energi och NGENIC.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

 

Relaterat


Mer inom byggnation