…

Fullelektriska distributionsbilar med automatladdning


Bakgrund

Världens städer blir allt mer tätbefolkade och vi beställer mer varor från nätet direkt hem till dörren. I det här projektet undersöker vi hur man kan optimera transporterna och dessutom göra det på ett klimatsmart sätt.

Målsättning

Projektet ska pröva olika möjligheter att med fullelektriska fordon och anpassad laddinfrastruktur för godstransporter i tätorter möta de krav som distributionsbranschen har idag. Dessa är kostnadseffektivitet, maximal last i fordonen (vikt och volym) samt snabbhet vid laddning i terminal och leveranspunkter. Unikt är ett systemperspektiv där en modulär batterilösning kombineras med innovativa laddlösningar, såsom automatladdning. Detta möjliggör optimering för varje av transportuppdrag. Fordon och laddteknik testas i ett living lab inom DHLs produktion.

Förväntade resultat

Projektets effektmål är att investeringar i laddteknik och fordon utgör ett optimerat systemperspektiv. Detta innebär en ny typ av optimering och därmed en ny konkurrensfördel för svensk industriell utveckling. Systemperspektivet innebär också att branschens företagsekonomiska krav samt mobilitet kan uppnås. Projektet bidrar till att minska vägtransporternas miljöpåverkan genom nollutsläppsfordon samt radikal energieffektivisering på ca 70% relativt konventionella fordon. Vidare är partikelutsläppen från diesel angelägna att ersätta med nollutsläpp lokalt.

Upplägg

Projektet utvecklar och demonstrerar ett optimerat system som ersätter dieseldrivna fordon för godsdistribution i tätort med fullelektriska fordon. Demonstrationen genomförs med DHL i Mariestads Kommun och Stockholms stad för att under reella förhållanden studera transporter i city och tätort under olika årstider. Befintlig distribution med dieselfordon är en referens och living lab genomförs med fullelektriska fordon som laddas under lastning samt vid lossnings- och lastningspunkter under rutt. Innovativa laddtekniker utvärderas och installeras.

Den innovativa automatiska laddlösningen som Elonroad står bakom består av en kort elskena. Reella tester med elektriska fordon har fungerat felfritt sedan januari 2020 i DHL Freights godsdistribution. Fördelar med tekniken är att arbetsmiljön för chaufförerna är bättre med minskat buller och inga avgaser, laddningen är säkert, enkel och sker med en enkel knapptryckning.

Tidplan

Projektet pågår till och med februari 2021.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Roland
Elander

Roland Elander

Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

E-post

roland.elander(a)sust.se

Telefon

070-539 73 55

Mer om mig

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Medverkande


I projektet samarbetar Sustainable Innovation, Vattenfall, DHL freight, Lunds universitet, Mariestads kommun, Vänerenergi, Alelion batteries, och Coach manufacturing.

Projektet är medfinansierat av Vinnova.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat


Mer inom mobilitet