…

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan

Projektet ”Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan” avser att arbeta fram mer digitala underlag samt att samordna dessa för att minska det fragmenterade och analoga arbetssättet. Resultaten från detta projektet kommer ytterligare bidra till att kravställning, dokumentation och verifiering sker digitalt och kostnadseffektivt.

Bakgrund
Enligt fyrpartiöverenskommelsen ska det senast 2022 finnas en lag som ställer krav på en LCA-baserad klimatdeklaration för alla nybyggda byggnader. För att uppnå detta krävs att klimatdeklarationen görs digitalt baserad på information som ändå tas fram i byggprocessen.

Utgångspunkten är de standarder som hittills arbetats fram inom Smart Built Environment för klimatkrav baserade på livscykelanalys, EU och byggproduktförordningen och genom framförallt öppna nationella branschgemensamma systemen, såsom den digitala byggvarudeklarationen eBVD, kemikaliekrav enligt REAC H genom BASTA. Kravställningen ska dessutom baseras på digitala arbetssätt.

Om projektet
Projektet består av tre grundstenar för att kunna digitalisera och utveckla upphandlingskrav genom hela processen:

  1. Utreda och klargöra hur klimatnyttan från återbruk av byggprodukter kan beräknas i anslutning till tillgängliga standarder och klimatdeklarationer för byggprojekt, samt utreda hur detta kan implementeras digitalt i BM.
  2. Utveckling av ett EPD-verktyg för att digitalisera arbetet med leverantörsspecifika klimatdeklarationer hos byggmaterialtillverkarna.
  3. Ta fram initialt underlag för kravställning av leverantörer för HBV samt etablera en handlingsplan för utrullning.

Klimatbesparing


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Katie
Vergara

Katie Vergara

Kommunikatör

E-post

katherine.vergara(a)sust.se

Telefon

076-254 11 05

Mer om mig

Katie finner sig i gränslandet mellan hållbarhet och kommunikation

Kommunikatör med en examen inom miljövetenskap samt en vidareutbildning inom visuell kommunikation och marknadsföring.

Katie brinner för att få allmänheten att förstå komplexa problem på ett enkelt sätt och tror starkt på att samskapa för att hitta nya lösningar.

Katie finner sig i gränslandet mellan hållbarhet och kommunikation

Kommunikatör med en examen inom miljövetenskap samt en vidareutbildning inom visuell kommunikation och marknadsföring.

Katie brinner för att få allmänheten att förstå komplexa problem på ett enkelt sätt och tror starkt på att samskapa för att hitta nya lösningar.

Medverkande


Relaterat


Mer inom byggnation