…

Den hållbara skolstaden


Det framtida resurseffektiva samhället kommer ledas av dagens ungdomar. Därför är det så viktigt att vi skapar ett intresse för energieffektivisering i Sveriges skolor redan idag.

Beskrivning

Sommaren 2010 sjösattes projektet ”Den hållbara skolstaden”, Sveriges största skolprojekt inom hållbarhet och energieffektivisering. Under tre år hade Skolstaden  som är ett gymnasiecampus i Helsingborg bestående av fem skolor och drygt 3000 elever energieffektivisering som genomgående tvärpedagogiskt inslag genom alla sina program.

Resultat

Inom projektet studerades spridningseffekter vad gäller medvetenhet och faktiska åtgärder i de familjer som hade koppling till projektet via elever eller personal. I samverkan med de kommunala aktörerna Kärnfastigheter och Öresundskraft energioptimerades byggnader och lokal energiproduktion introducerades. Kommunerna har stora lokalytor med hög energiförbrukning. De människor som brukar lokalerna har en väsentlig påverkan på energieffektiviteten. Projektet ställde just brukarna i centrum, och totalt kommer 5 000 ”ambassadörer”, elever och personal, att ta med sig sitt engagemang och sin kunskap ut i samhället. Projektet hade en påverkan på miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Enbart naturlig försurning och Ren luft. Energieffektiviseringen minskar utsläppen av koldioxid, kvävedioxider, svaveldioxider och luftburna partikelföroreningar.

Lärdomar

Den största utmaningen har varit att skapa delaktighet och engagemang som genomsyrar hela organisationen. Vi mötte denna utmaning genom att bland annat skapa intresse och delaktighet bland personal och elever genom personalutveckling, tävlingar, fokus på projektarbeten och UF-företag. Allt detta kommunicerades genom interaktiva kommunikationskanaler såsom en hemsida, blogg, och nyhetsbrev. Det var också viktigt att förtydliga fastighetsägarens parallella satsning på förbättring av energiprestandan så att deltagarna kände att problemet tacklades från flera olika håll.

Tidsplan

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


Projektet genomfördes i samverkan mellan Skolstaden, Kärnfastigheter, Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad, Öresundskraft och Sust.

Lunds universitet medverkade som forskningspart och Energimyndigheten stödde projektet med finansiering.

Dokument


Relaterat