…

Bilel


Vi vill utveckla den moderna infrastrukturen som behövs för det moderna drivmedlet.

Bakgrund

Projektet syftade till att underlätta för introduktion och användning av laddningsbara, eldrivna fordon. Eldrivna fordon inkluderar elbilar, laddhybrider och tvåhjuliga fordon som drivs helt eller delvis med el och som kräver extern laddning. Olika lösningar prövades gällande teknik, aktörer och affärsmodeller och projektet pågick från april 2009 till december 2013. Projektet innefattade storstadsregionerna Stockholm och Göteborg där introduktionen av laddningsbara fordon förväntas komma igång förhållandevis tidigt. Under 2010 togs över 100 laddplatser i drift och de första elbilarna från Volvo började rulla och testas i Göteborg. Fordon och laddplatser användes under projekttiden för utvärdering och kunskapsuppbyggnad kring beteenden och attityder liksom olika lösningar för laddning, infrastruktur, kommunikation, betalning och stadsplanering.

Resultat

I samarbete med Fortum och Göteborg Energi sattes 327 laddplatser upp i Stockholm och Göteborg. Engagemang kring projektet skapades med goda resultat genom sociala medier och appen Laddbil som registrerar resor och visar det sparade koldioxidutsläppet. Hemsidan laddbil.se användes för  att publicera statistik samt sprida generell information om elbilar. Genom att driva frågor som underlättar introduktion och användning av laddningsbara, eldrivna fordon bidrog projektet med att skapa mer hållbara städer som är tystare och renare samt stärka Sverige som föregångsland vad gäller eldrivna vägtransporter.

Lärdomar

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


Projektet drevs i samverkan mellan Göteborg Energi, Fortum och Sust.

Bakom satsningen stod även respektive stads kommunledningar.

Projektet gavs stöds av Energimyndigheten.

Samarbete skedde även med Toyota.

Relaterat