…

Beräkningsverktyg för solel


Solenergi är nu ekonomiskt gångbart utan incitament och statliga bidrag. Men många drar sig fortfarande för att investera i solcellssystem eftersom investeringen anses mer osäker och avkastningen mer avlägsen jämfört med ett traditionellt energisystem.

Beskrivning

Syftet med projektet har varit att utveckla en beräkningsmodell för solcellssystem, som kan användas tidigt i en projekteringsfas för att snabbt bedöma elproduktion och ekonomi hos ett system. Den fysiska livslängden på solelanläggningar som installeras idag kommer sträcka sig till cirka 2040. Det är därför centralt för det ekonomiska utfallet att beslut om utformning av systemen tar hänsyn till de faktorer som har en avgörande betydelse för anläggningens elproduktion och ekonomi. Sådana faktorer är till exempel instrålningsförhållanden, systemets orientering, elförbrukningens storlek och profil, systemkomponenternas kostnad, marknadsvärdet för el samt möjligheten till investeringsstöd och avräkning av producerad el.

Resultat

Tester av programmets beräkningar jämfört med mer avancerade analysverktyg visar att det finns en mycket god överensstämmelse. Arbetet ger alla som är intresserade tillgång till ett gratis beräkningsverktyg för att i tidigt skede kunna räkna på hur placering, det egna elbehovet, möjligheter till bidrag och möjlighet att sälja överskottsel påverkar ekonomin. Programmet, Solelekonomi 1.0, finns tillgängligt på solelprogrammet.se.

Lärdomar

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkade Riksbyggen, Lunds Tekniska Högskola (Energi och Byggnadsdesign), Uppsala Universitet (Teknikvetenskaper) och Sust.

Projektet har delfinansierats av Elforsk, Solelprogrammet.

Dokument


Relaterat