…

Beräkningsverktyg för solel


Solenergi är nu ekonomiskt gångbart utan incitament och statliga bidrag. Men många drar sig fortfarande för att investera i solcellssystem eftersom investeringen anses mer osäker och avkastningen mer avlägsen jämfört med ett traditionellt energisystem.

Beskrivning

Syftet med projektet har varit att utveckla en beräkningsmodell för solcellssystem, som kan användas tidigt i en projekteringsfas för att snabbt bedöma elproduktion och ekonomi hos ett system. Den fysiska livslängden på solelanläggningar som installeras idag kommer sträcka sig till cirka 2040. Det är därför centralt för det ekonomiska utfallet att beslut om utformning av systemen tar hänsyn till de faktorer som har en avgörande betydelse för anläggningens elproduktion och ekonomi. Sådana faktorer är till exempel instrålningsförhållanden, systemets orientering, elförbrukningens storlek och profil, systemkomponenternas kostnad, marknadsvärdet för el samt möjligheten till investeringsstöd och avräkning av producerad el.

Resultat

Tester av programmets beräkningar jämfört med mer avancerade analysverktyg visar att det finns en mycket god överensstämmelse. Arbetet ger alla som är intresserade tillgång till ett gratis beräkningsverktyg för att i tidigt skede kunna räkna på hur placering, det egna elbehovet, möjligheter till bidrag och möjlighet att sälja överskottsel påverkar ekonomin. Programmet, Solelekonomi 1.0, finns tillgängligt på solelprogrammet.se.

Lärdomar

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


I projektet medverkade Riksbyggen, Lunds Tekniska Högskola (Energi och Byggnadsdesign), Uppsala Universitet (Teknikvetenskaper) och Sust.

Projektet har delfinansierats av Elforsk, Solelprogrammet.

Dokument


Relaterat