Projekt som spar energi

Om hela Sverige använde våra innovationer kunde vi spara 43 000 000 MWh och 11 000 000 ton COe

Här har vi listat besparingar i ett urval av våra projekt. Allt eftersom fler beräkningar blir klara forsätter vi att lägga upp nya projekt. Utöver effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan bidrar projekten på flera andra sätt till ett resurseffektivt samhälle och hållbar tillväxt. Potentialberäkningarna är förstås uppskattningar. Om du klickar på en projektbox kan du läsa mer om hur vi har kommit fram till uppskattningen. Vår partner för klimatberäkningarna är företaget 2050.

Projekt:

Avancerad värmestyrning

Sparar per år:

Sparar per år:

3 000 kWh
44 000 kg CO₂e


Potential per år:

3 429 250 MWh
757 864 ton CO₂e

Övriga projekt


De projekt som inte har mätbar påverkan eller på annat sätt inte har kunnat kvantifierats står inte utskrivna här. För mer information om dessa, kontakta Lovisa Bengtsson.