Projektmodell


Genom våra medlemmar, men också vårt breda nätverk av forskare, näringslivsrepresentanter, entreprenörer och finansiärer, fångar vi upp spännande projektidéer. Sedan gör vi en noggrann bearbetning och prioritering av idéerna där de ställs mot olika krav som exempelvis effektiviseringspotential, uppskalningspotential och finansieringsmöjligheter.

Så här går ett projekt till:

Genom våra medlemmar, men också genom vårt breda nätverk av forskare, näringslivsrepresentanter, entreprenörer och finansiärer, fångar vi upp spännande projektidéer. Därefter gör vi en noggrann bearbetning och prioritering av idéerna där de ställs mot olika krav som exempelvis effektiviseringspotential, uppskalningspotential och finansieringsmöjligheter.

Utifrån kravanalysen sorterar vi fram de idéer som har högst potential att leda till systemförändring. Idéerna får ett tydligt syfte, mål, konsortium, kommunikationsplan och budget. På så vis tar projekten och de blivande innovationerna form. Vi knyter även relevant forskning till idéerna och utforskar möjligheten för offentlig finansiering. Parterna som ingår i konsortiet skriver på ett avtal och en styrgrupp bildas. Styrgruppen väljer sedan en projektledare som i sin tur ansvar för det operativa arbetet och rapporterar till styrgruppen. På detta sätt tar vi en idé från ritbordet till verkligheten. Hittills har vi sett detta som det absolut bästa sättet att konkretisera lösningar som bidrar till att uppnå klimatmålen och förverkligar en hållbar framtid.