Bakgrund


Under åren 2006-2009 finansierade Energimyndigheten ett forskningsprogram ”Energi, IT och Design”. Uppgiften var att stödja forskning och utveckling av produkter och tjänster med inriktning på konsumentens roll i energisystemet. Programmet var ett initiativ av Andres Muld, dåvarande avdelningschef på Energimyndigheten, och handläggare var Kenneth Asp.

Forskningsprogrammet stöddes av ett programråd med representanter från näringsliv och forskning med Peter Nygårds som ordförande. I programrådet väcktes frågan om ett centrum för energieffektivisering där forskningsresultat snabbare kunde omsättas i tillämpningar och nyföretagande.

I programrådet var Vattenfall och Riksbyggen särskilt drivande och Energimyndigheten var hela tiden positiv till idén. Näringsdepartementet kontaktades under hösten 2007 och även där mottogs idén med intresse. Energiministern uttalade sig varmt om förslaget vid öppnandet av Energitinget i mars 2008.

I juni 2008 bildades ”Föreningen för Energieffektivisering” med Peter Nygårds som ordförande. I samband med detta grundades Sustainable Innovation, med Patrik Nilsson som vd. I augusti 2008 var verksamheten i full gång i Amiralitetshuset på Skeppsholmen. Ganska snart flyttades verksamheten till Prästgården några hundra meter därifrån och senare till Malmgården på Östermalm.

Vid årsskiftet 2013/2014 flyttade Sustainable Innovation till sina nuvarande lokaler på Barnhusgatan 3 i Stockholm. Där forsätter vi arbetet med att visa vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.