Nytt projekt: Så ska Stockholm bygga cirkulärt

Att minska klimat- och miljöpåverkan inom byggsektorn står högt på agendan, och lösningen stavas i många fall cirkulärt byggande. Det är inte bara centralt för att minska vår miljöpåverkan, ofta innebär det även ekonomiska fördelar. I ett nytt projekt genom Klimatarena Stockholm sammanför vi aktörer från olika delar av sektorn för att komma framåt.
Klimatarena Stockholm

Trots det stora intresset inom bygg- och anläggningsbranschen kvarstår många frågetecken. Hur implementerar vi dessa metoder på bred front? Vilka praktiska lösningar behövs för att överkomma hinder? Genom det här projektet sammanför vi byggaktörer, fastighetsägare och kommuner i Stockholms län. Med en gemensam strävan att utforska och implementera cirkulära byggmetoder tar vi oss an dessa frågor. Målet? Att inte bara främja utan också accelerera övergången till en cirkulär byggsektor.

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Stockholms anslag för hållbar utveckling samt deltagande projektpartners. Medverkar gör Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Arlandastad Group, Castellum, Fabege, IVL, Järfälla kommun, Nrep, Peab, Skanska, Sollentuna kommun, Stocholms stad och White Arkitekter.