Nytt projekt! Cirkulär city-logistik i Barkarbystaden

Målet är att skapa en klimatneutral stadsmiljö med smidig logistik och ren luft. För att komma dit är det en hel del frågor som behöver besvaras. Hur skapar vi bäst framtidens hållbara flöde av varor och återvinning till och från städer? Hur ska utrymmet användas på bästa sätt och vilka fordon är bäst lämpade?
Barkarbystaden visar vägen till cirkularitet

Barkarbystaden får utgöra testområde för en fortsättning på det framgångsrika Älskade stad-konceptet. Konceptet går ut på att ersätta flera tunga dieselfordon i stadsmiljö med lättare elfordon. På så vis skapas både renare luft, mindre trängsel och effektivare logistik. För att göra det hela ännu smidigare ska nu en öppen plattform som logistikaktörerna kan använda designas och utvärderas. Förutom att ta fram en lösning för den cirkulära logistiken ska projektet också ta fram en affärsmodell för detta.

Medverkande i projektet Urban Logistik Barkarby och medverkar gör Barkarby Science, Bring, Järfälla kommun, KTH, Ragn-Sells samt Re-Log och finansierar gör Drive Sweden.