Nya styrelsemedlemmar i föreningen Energieffektivisering (Effekt)

Sustainable Innovation AB ägs av föreningen Effekt som i sin tur är en icke vinstdrivande förening. Föreningsstyrelsens uppdrag är att bidra med en långsiktighet och ett helhetstänk som är essentiellt i energi- och hållbarhetsbranschen. Styrelsen engagerar sig i det löpande arbetet med att förverkliga omställningen till en mer hållbar framtid.
På föreningsstämman den 11 juni valdes Chris Österlund (VD på Botkyrkabyggen) och Johan Almesjö (VD på HBV) in som nya ledamöter. Lina Öien (chef Enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen) valdes in som suppleant.

Chris Österlund, nyinvald styrelseledamot i föreningen Effekt

”Den hållbara affären är den enda möjliga affären”

Chris Österlund har varit VD för Botkyrkabyggen sedan februari 2017. Hon har tidigare varit chef för ekonomi och finans på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), VD för SSSB och Nynäshamnsbostäder samt ekonomichef och administrativ chef på Sollentunahem. Hon var en av ledamöterna i Hyreskommissionen och är idag styrelseledamot i bland annat Fastigo. Hösten 2018 mottog hon Sweden Green Building Award och i år utsågs hon till Årets offentliga ledare.
Chris har alltid haft en stark drivkraft att kombinera samhällsnytta med affärsmässiga principer, dvs Allmännyttans grundläggande idé. Likaså är vikten av ett transparent och lyhört ledarskap något som Chris sätter högt på agendan. Under Chris ledning har Botkyrkabyggen ersatt den traditionella affärsplanen med en Allmännyttig plan vilket har lett till att de anställdas medvetenhet och beslutsamheten att arbeta med hållbarhetsfrågorna har ökat.

Botkyrkabyggen arbetar även aktivt med att införliva Agenda 2030 i bolagets kärnverksamhet. Att arbeta lokalt för att lyckas globalt är avgörande för att nå de globala målen och här kan Botkyrkabyggen göra mycket. För att lyckas prioriterar man samverkan högt, vilket är en av anledningarna till att Botkyrkabyggen är medlem i Sustainable Innovation. Som styrelseledamot i föreningen Effekt vill Chris bidra med insikter i den verklighet och de behov som allmännyttiga bostadsbolag står inför i dag. Hon ser även fram emot att vara en del av en förening som arbetar för ökad kunskap och insikter om organisationers olika behov samt bidrar med ett stort nätverk för hållbar omställning, något som hon anser att alla organisationer behöver mer än någonsin.

”Den offentliga affären kan påverka viktiga skeenden i samhället”

Johan Almesjö har varit VD på HBV sedan två år tillbaka. HBV är Allmännyttans inköpsfunktion vars medlemmar representerar 850 000 lägenheter i Sverige. Johan har ett förflutet som förbundsdirektör vid Inköp Gävleborg i åtta år samt erfarenhet av arbete på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och inom försvaret.

Johans engagemang för samhällsfrågor har varit drivkraften i alla dessa chefsuppdrag. Den offentliga affären är en enorm möjlighet då man som stor köpare kan påverka skeenden i samhället. HBVs medlemmar köper varor och tjänster för ca 80 miljarder kronor varje år och kan med andra ord påverka hela marknadssegmentet. HBV har därför både en möjlighet och en skyldighet att stödja sina medlemmar i ambitionen att öka hållbarheten i samhället. Dessutom ger det HBVs leverantörer en unik möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, på en nationell såväl som en internationell arena, genom att bli leverantörer av hållbara värden.

HBV ser Sustainable Innovation, med sin kompetens kombinerat med sitt uppdrag och sin föreningsform, som en naturlig och värdeskapande partner för att lyckas med uppdraget som allmännyttans inköpsfunktion. Föreningen ser ett stort värde av Johans kunskap om hur offentliga affärer kan användas som drivkraft till den hållbar utvecklingen. Även hans passion att söka bryta samhällsutmaningar är en positiv kraft i styrelsearbetet.

”Vi bygger hus som ska stå i minst hundra år och där människorna ska ha möjlighet att bo och leva hållbart”

Lina Öien har arbetat med hållbarhets- och kvalitetsfrågor i 20 år. På Riksbyggen ansvarar hon för Enheten för hållbar utveckling. Lina drivs av att öka takten i hållbarhetsomställningen där klimatomställningen har högst prio på agendan samtidigt som helhetsperspektivet inte får tappas bort.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar både bostads- och hyresrätter i nyproduktion. Riksbyggen är även en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Med över en halv miljon människor som bor i fastigheter som Riksbyggen förvaltar finns det en stor kraft att påverka samhället i en hållbar riktning. Denna möjlighet kommer även med ett stort ansvar eftersom byggprojekten generellt efterlämnar ett stort ekologiskt fotavtryck. Här kommer helhetsperspektivet på hållbarhetsfrågorna in, varför man på Riksbyggen betonar vikten av att tänka stort för att göra rätt i det lilla.
Samverkan och nytänkande är två viktiga kärnvärden för Riksbyggen, och även viktiga nycklar i Sustainable Innovations arbete för ett hållbart samhälle. Som ledamot hoppas Lina därför både kunna påverka och bidra med erfarenheter och utmaningar från rollen som samhällsutvecklare. Här är det även viktigt att säkerställa rätt vägval i Sustainable Innovations arbete för en hållbar framtid.

Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.