… arrow down

Så ska du tänka vid investeringar i laddinfrastruktur


År 2030 ska hela Sveriges fordonsflotta vara fossilfri. För att det ska bli verklighet måste det vara lätt att både inneha och ladda elbilar. Därför är det viktigt att göra det enkelt och billigt att investera i laddinfrastruktur. Krångliga affärsmodeller och brist på kunskap gör det i dagsläget ofta svårt att veta hur och när man ska investera. För att göra det lättare släpps en rapport den 5 december som ska underlätta dessa investeringar.

Det är projektet Affärsmodeller för laddinfrastrukturer inom kontors- och bostadsfastigheter som nu presenterar sina resultat. Under drygt ett år har projektet undersökt hur ansvariga inom bostads- och kontorsfastigheter bör resonera kring affärsmodeller för laddinfrastruktur så att man kan känna trygghet nog att installera mer laddning till elbilar.

– Sverige har mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030, men omställningen går inte tillräckligt fort. Det finns en utmaning i att både möta behovet av den snabba försäljningen av elbilar och att göra laddningen synlig så att fler vågar följa med, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på Sustainable Innovation.

Förutom att projektet har samlat information om teknik, affärsmodeller, leverantörers inspel och tidigare erfarenheter från projektgruppens egna satsningar behandlar även rapporten den effektutmaning som samhället i stort står inför. Fokus ligger på de lösningar som redan finns på marknaden idag.

– För de som står inför sin första satsning är vårt råd att våga testa. Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala, säger Christian Hollmann, projektledare för energifrågor på Botkyrkabyggen och deltagare i projektgruppen.

Om det istället handlar om en större satsning rekommenderar projektet att:

  • Ta reda på vilka behov som finns och välj en lösning som kommer flest till nytta.
  • Våga föra dialog med leverantörerna om era behov. Det finns en flexibilitet i marknaden som kan skapa nya lösningar som passar bättre än befintliga affärsmodeller.
  • Ta höjd för de lagändringar som kommer att införas inom en snar framtid, såsom tvång på antal laddplatser per parkeringsplats vid renovering och nybyggnation.

Projektgruppen har bestått av Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Sabo, Skandia Fastigheter, Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall och White Arkitekter och projektet har genomförts med delfinansiering från Energimyndigheten.

Hela rapporten publiceras här den 5 december i samband med frukostseminarium på Sustainable Innovation.

För journalister som vill vara på plats vid eventet, vänligen kontakta Jessica Kriström, jessica.kristrom@sust.se, 073-709 22 84.

Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Siri
Maassen

Siri Maassen

Kommunikationschef och projektledare

E-post

siri.maassen(a)sust.se

Telefon

070-770 44 66

Mer om mig

Miljövetaren som sadlade om till kommunikatör

Med en utbildning inom miljö och hållbar utveckling valde Siri kommunikationen som medel för att bidra till arbetet med hållbarhetsutmaningarna. I över tio år har hon arbetat med hållbarhetskommunikation i olika roller i såväl civilsamhället, inom politiken, som egenföretagare, på myndigheter och nu i Sustainble Innovation. Siri ansvarar för den strategiska planeringen och genomförandet av kommunikationsinsatser inom Sustainable Innovations projekt.

Miljövetaren som sadlade om till kommunikatör

Med en utbildning inom miljö och hållbar utveckling valde Siri kommunikationen som medel för att bidra till arbetet med hållbarhetsutmaningarna. I över tio år har hon arbetat med hållbarhetskommunikation i olika roller i såväl civilsamhället, inom politiken, som egenföretagare, på myndigheter och nu i Sustainble Innovation. Siri ansvarar för den strategiska planeringen och genomförandet av kommunikationsinsatser inom Sustainable Innovations projekt.