Nu startar vintertesterna av energistyrningen i Uppland


Idag på Solelmässan startar vi vintertesterna för nästan 400 hushåll i Uppland inom projekt VäxEl. Startskottet går ett knappt halvår efter att projektet tilldelats världspriset ISGAN Award of excellence för sitt sätt att lösa energiutmaningen som många städer står inför idag.

Från vänster: Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation, Kristina Starborg, utvecklingsledare, Uppsala kommun, Robert Andrén, GD, Energimyndigheten.

Utmaningen gäller inte mängden energi utan hur mycket man kan använda samtidigt i ett samhälle. Växel-projektet startades för att lösa utmaningen och har framförallt uppmärksammats eftersom många marknadsaktörer är involverade och för att det kombinerar system och styrning som tillsammans effektivt lett till att så lite effekt som möjligt tas ut under de timmar då elnätet är högt belastat.

– Vårt system kan nu kombinera solceller, batterilager, elbilsladdning och värmepumpsstyrning. Det innebär att vi minskar belastningen på elnätet, möjliggör användning av mer förnybar energi och framförallt gör vi det helt utan att elkunderna behöver ändra sitt beteende eller få höjda elkostnader, säger Joachim Lindborg, projektledare på Sustainable Innovation.

Energimyndigheten är medfinansiär till projektet som en del i deras arbete för att Sverige ska vara världsledande inom förnybar energi och ligga i framkant när det gäller att uppnå ett modernt och fossilfritt samhälle. Idag trycker Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén på knappen och startar den nya styrningen.

– För att nå klimatmålet om noll nettoutsläpp till 2045 krävs samarbeten och uppskalning av energilösningar som vi på många håll ser redan idag, bland annat här i Växel. Åstadkommer vi det är jag övertygad om att vi når klimatmålen till 2045, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Att aktivt effektoptimera elnätet minskar behovet av fossil energi när energianvändningen i samhället är som störst. Minskade effekttoppar innebär också mindre energiförluster. Förra vintern kunde höga effekttoppar styras bort och ge utrymme för mer förnybar el. Det innebar dessutom minskade kostnader för både nätbolag och kunder. Nu går projektet vidare från att styra villorna manuellt till att få en logik som kan styra dem helt automatiskt, vilket väntas ge ännu bättre resultat inom alla dessa parametrar.

Läs mer

Kontakt: Projektledare Joachim Lindborg, 070-644 22 70, joachim.lindborg@sust.se