Nu startar vi forum för energifrågor fokus värme & kyla


Nu drar vi nu igång nätverket Dialogforum som är en samverkan kring energisystemfrågor med fokus på värme- och kylamarknaderna. Satsningen gör vi tillsammans med konsultföretaget Profu med syfte att under en lång tid framöver arbeta med kunskapsutbyte, identifiera gemensamma behov och nätverka för att hjälpa till och stimulera till innovativ verksamhet.

 

Här samarbetar bransch, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor. Det gör att förutsättningarna ökar för nya konstellationer, innovativa idéer och att forsknings- och innovationsresultat verkligen kommer till nytta på framtidens värme- och kylamarknader.

Alla intressenter är välkomna. Du kan tillhöra ett fastighetsbolag, energibolag, industri, vara leverantör av utrustning och tjänster, en region, kommun, myndighet, forskningsinstitut, universitet, högskola etc. Varmt välkommen att anmäla intresse.

Är du intresserad?
Kontakta Jan Kristoffersson på jan.kristoffersson@sust.se eller 070-645 37 56.

Energimyndigheten delfinansierar satsningen.