Nu bygger vi framtidens smarta elnät, Live-in Smartgrid


I testbädden Live-In Smartgrid kommer vi att skapa möjligheter och infrastruktur för att testa allt från säsongslagring av energi i vätgas till framtidens laddinfrastruktur för elbilar och elbussar. Vi välkomnar också fler företag och organisationer, både behovsägare och teknikleverantörer, att vara med och testa sina idéer.

 

Sustainable Innovation har tillsamman med STUNS Energi tilldelats pengar från Vinnova inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet för att bygga en testbädd med fokus på framtidens enät och energisystem. Under hösten startar vi upp Live-in Smartgrid, en vidareutveckling av projektet Växlande effektreglering (VäxEl) som tidigare i år blev utnämnt till världens smartaste elnät av den internationella organisationen ISGAN.

Målet är att hitta lösningarna för hur vi kan uppnå ett 100 procent förnybart energisystem. Samverkanspartners i projektet är Uppsala kommun, Region Uppsala, Vattenfall, Ellevio, Uppsala universitet och många fler. Projektet leds av Sustainble Innovation och STUNS Energi.

Utöver företag och organisationer är även privatpersoner som är intresserade av smarta hem och kan tänka sig att vara en del av testbädden är varmt välkomna att höra av sig till oss på info@sust.se.

Läs mer: www.sust.se/projekt/live-in-smartgrid