Nu är Norrköpingslabbet igång


För att minska bostadssegregation och i långa loppet möjliggöra en mer hållbar stadsbyggnad driver vi, tillsammans med bland annat SABO och Hyresgästföreningen, Allmännyttans innovationslabb. Nu startar vi upp arbetet med innovationslabbet på Portalen i Norrköping.

Portalen är en mötesplats där alla aktiviteter syftar till att få fler i egen försörjning. Här erbjuds mentorsprogram, svenskundervisning, träffar med presumtiva arbetsgivare och mycket mer. Tack vare stödet från Vinnova kan nu verksamheten utvecklas ytterligare och vårt fokus här kommer att bli på arbetslösa kvinnor.

På bilden, från vänster: Martin Grander, forskare vid Malmö universitet, Anna Kanervo, projektansvarig för innovationslabben, Tomas Lindquist, ansvarig för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder, Natalia Bonilla, verksamhetsledare på Portalen, Yasmina Ganse, administrativ projektledare för innovationslabben och projektledare på Sustainable Innovation, Lena Liljedahl, expert på boendefrågor på SABO, Linda Voster, administratör på Portalen, Caroline Bielkhammar, chef för bosociala enheten på Hyresbostäder, och Marco Briones, verksamhetsledare på Portalen.

Läs mer om innovationslabbet i Norrköping här
Läs mer om projektet Allmännyttans innovationslabb här