Nätverk & samarbeten

Vi vet att organiserad och strukturerad samverkan är nyckeln för att lyckas utveckla komplexa projekt och utmaningar. Som en del av våra nätverk ges man möjlighet att hitta andra företag och organisationer som vill utveckla samhället och hitta nya hållbara innovationer.

Nollzon

Nollzon ska skapa en tyst och ren trafik genom att se till att elbilstaxi prioriteras.  Det finns 6000 taxibilar i Stockholm och det är dessa fordon som kör absolut mest, upp emot 30 mil per dygn varje dag året runt. Det är den professionella trafiken, framförallt taxi, som kommer driva utvecklingen mot elbilar.Genom att många arbetsgivare antar Nollzons policy, som prioriterar elbilar, skapas en stor efterfrågan. Den leder till fler elbilar hos taxiföretagen och rena och tysta transporter i våra städer. Avgörande är att många företag ansluter sig. Det är enkelt och kostar ingenting. Det enda man behöver göra är att anta Nollzons policy för taxi på el.

LFM30

LFM30 är en aktörsdriven, lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030. Organisationen samlar idag över 190 aktörer. Anslutna bolag åtar att bli klimatneutrala inom Malmöregionen till 2030. Som ett första delsteg ska de därför halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025. Byggherrar lovar dessutom att starta minst ett klimatneutralt byggprojekt senast 2025.

Arbetet sker i sex stycken övergripande, odelbara och strategiska fokusområden, i samverkan med akademi och offentliga aktörer. Det övergripande målet är att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur i Malmöregionen ska vara klimatneutral år 2030. För att garantera att dessa mål uppfylls åtar sig anslutna medlemmar att varje år deklarera sina koldioxidutsläpp.

LFM30:s medlemmar är förebilder inom klimatneutralt byggande – och för att de ska lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

Hållbarhets- arenan

Under Hållbarhetsarenan samlar vi olika aktörer från olika branscher med det gemensamma engagemanget och viljan att mötas, diskutera och tillsammans skapa förutsättningarna för en mer hållbar framtid. 2022 ser vi fram emot att ses på riktigt igen med en ny och spännande satsning på evenemang ombord på Teaterskeppet.  Vi har varit med och lyft hållbarhetsfrågor sedan 2009 och fortsätter att samla aktörer som vill vara med och skapa nya lösningar. Oavsett vilken hållbarhetsfråga du brinner för så är du välkommen att vara med och göra skillnad!

Drive Sweden Business Model Lab

Många innovationsföretag kämpar med att överbrygga klyftan mellan innovationsstrategi och affärsstrategi. Drive Sweden Business Model Lab syftar till att överbrygga detta gap för framtidens mobilitetstjänster. Projektets mission är att vara en inkubator för projekt och aktiviteter kopplade till utvecklandet av affärsmodeller och att ge stöd till projekt som arbetar efter Drive Swedens mål.