Nätverk och samarbeten


Vi tror att organiserad och strukturerad samverkan är nyckeln för att lyckas utveckla komplexa projekt och utmaningar. Som en del av våra nätverk ges man möjlighet att hitta andra företag och organisationer som vill utveckla samhället och hitta nya hållbara innovationer.

Våra samarbeten