Nästa steg för batterilager är artificiell intelligens (AI)


Batterilager som tar hänsyn till beteendemönster, varierande elpriser och väderprognoser väntas blir nästa steg i utvecklingen av lokala energisystem. Det visar en ny rapport som Sustainable Innovation publicerar nu i veckan tillsammans med Vattenfall och Askersunds kommun.

 

Rapporten baseras på pilottester som genomförts i Askersunds kommun för att öka kunskapen och den praktiska erfarenheten kring energistyrning kopplat till batterilager och solceller. I kommunens 12 000 kvadratmeter stora kultur- och kunskapscentrum har batterilager, elbilsladdning och solpaneler kopplas samman i ett lokalt elnät för att utreda smart energistyrning i praktiken.

– Vi har lärt oss mycket om hur energistyrning på både minut- och timbasis kopplat till batterilager optimeras på bästa sätt och maskininlärning ser vi tydligt som ett nästa steg för att minska effekttoppar och öka nyttjandet av lokalproducerad energi, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation.

Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum är Askersunds kommuns största satsning någonsin och den 12 000 kvadratmeter stora byggnaden innehåller bland annat skola, bibliotekkonferensanläggning och storkök.

– Här på Askersunds kommun satsar vi på miljövänlig el och ny teknik och lägger stor vikt vid att bidra i omställningen till ett hållbart energisystem, vilket den här satsningen är en del av, säger Henrik Olofsson, utvecklingschef på Askersunds kommun.

Idag bestämmer man manuellt hur systemets styrparametrar ska ställas in men om styrningen i ett nästa steg kan automatiseras och själv lära sig hur energianvändning och produktion ser ut över tid kan batterilagret användas mer optimalt, både ekonomiskt och energimässigt.

Testerna visar att det är viktigt att använda batterilagret bara vid de tillfällen det gör nytta, t.ex. för att kapa effekttoppar som kostar pengar, eftersom varje in- och urladdning påverkar batteriets livslängd. Till det kommer även att de nationella regelverken behöver ses över eftersom det är otydligt vilka brandskyddskrav som ska gälla för batterilager i fastigheter samt att det saknas en samlad nationell syn på detta.

– I projektet visar vi hur ett energilager kan användas optimalt i en fastighet för att maximera nyttan för kunden och miljön. Vi vill vara drivande för en hållbar samhällsutveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar och nu har vi både kunskap och tekniken för att erbjuda skräddarsydda lösningar till andra intressenter på marknaden, säger Torbjörn Johansson, chef för Vattenfall Network Solutions Sverige.

Ett lyckat test har också gjorts där byggnaden kopplades bort helt från elnätet. Reservkraftverket som förser köket med el i sådana situationer kombineras numera med solelanläggningen och batterilagret vilket reducerar förbrukningen av fossilt bränsle. Särskilt för byggnader som likt Sjöängen inrymmer samhällsviktiga funktioner behöver solelanläggning och batterilager kunna bidra till reservkraften med en grön och stabil tillförsel av el.

Kontaktperson:
Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation
jan.kristoffersson@sust.se
070-645 37 56

Rapporten och mer information om projektet hittar du här.