…

Kommunikatör sökes till LFM30 i Malmö 2020


Brinner du för hållbarhet och kommunikation så kan detta vara jobbet för dig! Var med och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom en heltidstjänst som kommunikatör för det banbrytande initiativet Lokal Färdplan Malmö som jobbar för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030.

 

LFM30 är Sveriges första lokala färdplan för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det är ett branschdrivet initiativ för att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030 vilket ligger före de nationella målen. Byggsektorn står för mer än 20 procent av den totala klimatbelastningen, och med hela 123 anslutna bolag så finns det stor förändringskraft i initiativet!

Arbetet för att uppnå målet av en klimatneutral bygg- & anläggningssektor till 2030 är uppdelat i sex strategiska fokusområden som har varsin arbetsgrupp som jobbar mer koncentrerat med de specifika frågeställningarna. Det finns även en sjunde arbetsgrupp som kommunikatören kommer tillhöra som är arbetsgruppen för kommunikation & kunskapsspridning.

  1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
  2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  3. Design, process och klimatkalkyl
  4. Klimatneutrala byggmaterial
  5. Förvaltning, drift och underhåll
  6. Klimatneutral byggarbetsplats och transporter
  7. Kommunikation och kunskapsspridning
Personen vi söker gillar att ha många bollar i luften och har många strängar på sin lyra. Vi ser gärna att du är en fena på content där du känner dig bekväm med både text och har ett öga för design. Du är även noggrann och organiserad. Du kommer arbeta i nära samarbete med arbetsgruppsledaren för gruppen kommunikation (Susanne Winge) som kommer ge vägledning och möjlighet till utveckling inom strategisk kommunikation.
I arbetsuppgifterna ingår:

Kommunikation

Nyhetsbrev – Sammanställa och göra nyhetsbrev med hjälp av kommunikationsgruppen & koordinator. Nyhetsbrev görs i mailchimp.
Content på hemsidan – Uppdatera hemsidan som är i wordpress löpande. Nyheter, events, uppdatera loggor osv.
Event – Bistå i organisering av interna LFM30 events tillsammans med arbetsgruppsledare.
Inbjudningar – Göra och adminstrera inbjudningar till event.
Medlemslistor – Administrera medlemsregister, hålla medlemsregister och kontaktlistor uppdaterade för utskick.
Presentationer – Sammanställa och layouta ppt till stormöten där alla 7 arbetsgrupper skickar in sin content.
Enkäter – Bistå i att upprätta enkäter i surveymonkey samt sammanställa resultat.
Film – Vi filmar en hel del events och seminarier.  Spela in och ladda upp till youtube. Eller hjälpa arbetsgruppsledare att spela in själva.
Sociala medier – Skapa content och ladda upp till linkedin.

Administration

Bevaka LFM30-infomail – vidarebefordra frågor från nyhetsbrev och mail till berörda
Skriva minnesanteckningar – vid Ledningsgrupp- och Samordningsgruppsmöten
Administrera Microsoft Teams – Behörighetsnivåer på olika användare, samt bjuda in nya anslutna till Teams.
Förra register av status ansökningar – det görs finansieringsansökningar löpande, hålla koll på vilka som är intresserade / involverade i sökt, pågående, möjliga att söka
Faktureringsstöd – Bistå projektekonom vid årlig fakturering av medlemmar
Läs mer om initiativet här: www.lfm30.se
Intresseanmälan och frågor: susanne.winge@sust.se