Internationellt webinar om Växlande effektreglering


Genom ISGAN (international smartgrid action network) kommer vår projektledare Joachim Lindborg att hålla ett webinar om projektet Växlande effektreglering, utmaningarna och nu läge för en internationell publik. Den 10 december kl 14-15.

Här anmäler du dig till webinariet

 

Webinaret handlar om hur elnätsägare får mer och mer anslutna enheter såsom elbilar, värmepumpar, batterilager och andra smarta hem-produkter. Alla dessa påverkar elnätsägarens last och kan få stora effekter på nätbolagets kostnader. Vi kommer också belysa det faktum att det nu nästan inte finns någon mer kapacitet i storstadsregionernas elnät men med hjälp av styrbara system finns en möjlig lösning och därmed en stor potential för samhällsnytta.

Webinaret sänds live på engelska kl 14:00 – 15:00: Anmälan sker här, anmälda till webinaret får även tillgång till en inspelning efteråt  

 

Mer om projektet hittar du här: www.sust.se/projekt/vaxel

More on the webinar in english