Lokal färdplan för en klimatneutral byggsektor i Malmö

Sustainable Innovation är en av initiativtagarna till LFM30, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Organisationen är aktörsdriven och har idag över 215 medlemmar.

En klimatneutral byggsektor i Malmö

Det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Och därefter en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035. Alla anslutna medlemmar ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025, och alla byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt. All nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur i Malmöregionen ska vara klimatneutral år 2030. För att garantera att dessa mål uppfylls åtar sig anslutna medlemmar att varje år deklarera sina koldioxidutsläpp.

LFM30:s medlemmar är förebilder inom klimatneutralt byggande. För att de ska lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö. Sustainable Innovation är förutom en av initiativtagarna även kansliansvarig för LFM30. I dagsläget har LFM30 över 200 anslutna medlemmar och det tillkommer löpande nya.