Gävle Klimatavtal

Gävle kommun har antagit missionen ”Klimatneutrala Gävle 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Under hösten 2023 lanserade Gävle Kommun sitt klimatinitiativ som en kraftsamling för ett klimatneutralt och attraktivt Gävle.

Gävle Klimatavtal

Sustainble Innovation är sedan starten del av klimatavtalets strategigrupp som hanterar de strategiska frågorna för framdriften av Gävle klimatavtal.