Allmännyttans Innovationsarena

Genom Allmännyttans Innovationsarena adresseras hållbarhetsutmaningarna inom bostadssektorn, och i detta arbete har Sveriges Allmännytta tagit hjälp av Sustainable Innovation. Idén grundar sig på en gemensam vision om att driva innovation och hållbarhet i byggbranschen, med särskilt fokus på energi, miljö, klimat och cirkularitet. Samarbetet omfattar utveckling av nya processer för att effektivt identifiera och implementera hållbara lösningar i upphandlingar och projekt. Allmännyttans Innovationsarena fungerar som en katalysator för att snabbt överföra innovationer till praktisk användning inom allmännyttans fastighetsbestånd.

HBV Husbyggnadsvaror är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och genomför upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 avtal hjälper de 396 medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. HBV Husbyggnadsvaror och Sveriges Allmännytta har högt ställda krav inom Energi, Miljö, Klimat och Cirkularitet. För att nå dessa målsättningar har HBV beslutat att med stöd från Sustainable Innovation skapa en process för att snabbare och säkrare identifiera utmaningar, matcha med hållbara lösningar och skala upp dessa innovationer i befintliga och nya avtal till sina medlemmar/ kunder.

Sustainable Innovation ger nu löpande stöd till koordinering av Allmännyttans Innovationsarena som drivs i samverkan mellan HBV, Sustainable Innovation och Ignite Public tillsammans med ett utvecklingsråd. Utvecklingsrådet har HBV och Sveriges Allmännytta som fasta medlemmar. Till rådet väljs årligen representanter för de allmännyttiga medlemsföretagen.