Hållbarhetsarenan

Så minskas klimatutsläppen från byggprojekt – data, innovation, samarbete och kontinuerligt lärande

Det är enormt mycket data som ska sammanställas när man gör en klimatberäkning av en byggnad. Hur kan hög grad automation göra arbetet mindre tidskrävande och öka datakvalitén från beräkningarna? Hur kan även innovation, samarbete och kontinuerligt lärande från projekt till projekt minska utsläppen?
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Plant, Vectura
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Vectura klimatberäknar alla projekt genom Plant. GoCo Health Innovation City i Mölndal sätts under lupp. Plant har beräknat och minimerat utsläppen med sin mjukvara och hållbarhetsrådgivning. Jämfört med referensprojekt är GoCo House klimatpåverkan 30 % lägre.

Plant hämtar data från byggnadens BIM-modell och gör beräkningar med hög grad av automation. Hur påverkar detta beräkningarna? På seminariet och i mjukvaran visas GoCo i 3D och det blir visuellt vilka byggdelar som driver klimatpåverkan.

En stor del av arbetet med att minska utsläppen handlar om innovation; att utveckla och testa teknik. I GoCo har man arbetat med att identifiera var ny teknik behövs för att nå högt uppsatta mål och sedan försökt hitta den.

Samverkansprocessen är viktig. Olika roller, såsom inköpare, projektchef eller leverantör, behöver bidra med synpunkter ur sitt perspektiv. Slutligen tror vi på kontinuerligt lärande från projekt till projekt. Tidigare erfarenheter behöver tas till vara på vid nästa projekt. 

Medverkande

  • Fredrik Dahlgren, coo & LCA-specialist, Plant
  • Viktor Bakker, hållbarhetschef, Vectura
  • Amanda Tevell (moderator), vd, Hifab Advisory

Se eventet

Eventet startar 2.55.47 in i sändningen.