Hållbarhetsarenan

Överdimensionera elnät eller nyttja elnätens infrastruktur smartare, skolköken visar vägen

Elbilarnas framfart börjar redan nu anstränga elnäten, och för att säkra framtida effektbehov tas det i från tårna med elinfrastruktur. Men bör det verkligen vara tillåtet att dimensionera exempelvis en skola för maxbehovet av eleffekt när det går att laga maten i storkök effektsmart?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Tisdag 5 juli
Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: STUNS
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Om eventet

Det blir alltmer påtagligt att vi har ett elnät dimensionerat för elvärme att tacka för att vi klarat oss ganska bra ute i lokalnäten, dvs våra städer och stadsnära landsbygd. Men hur ska vi tänka när vi dimensionerar kommande anläggningar i och med att kapaciteten i elnäten blir en begränsande faktor? Genom projekten Live-in smartgrid och Flex-o-mat försöker vi ta oss ann morgnondagens utmaningar inom eleffekt. Med en tät dialog och närvaro i den aktuella verksamheten, och ofta i fastighetsägarens vardag vill projekten förena dessa med näringslivsaktörer och produktbolagens lösningar i en samskapande anda för att nå konkreta lösningar och installationer i verksamheterna. Vi belyser det konkreta exemplet från skolköken och vad som hände när vi lät Skolfastigheter ”se” sin verksamhet i ett eleffektperspektiv. Nu jobbar de aktivt för att minska sitt eleffektuttag ur näten varje dag, och vi tror att detta går att applicera på andra verksamheter för att möta framtidens utmaningar!

Medverkande

Joachim Lindborg, Sustainable Innovation
Therese Fernlund, STUNS
Fredrik Björklund, STUNS
Jenny Larsson, Schneider Electric
Göran Ericsson, Svenska kraftnät
Marielle Lahti, Energimarknadsinspektionen