Hållbarhetsarenan

Nya möjligheter för kraftvärmen i den cirkulära ekonomin

Att återvinna energi ur avfall som inte går att materialåtervinna fyller en viktig roll i vårt energisystem och är ett klimateffektivt sätt att se till att avfallet kommer till nytta. Men hur kan kraftvärmen bidra ännu mer till den cirkulära ekonomin?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Tisdag 5 juli
Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Ragn-Sells
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Om eventet

Varje år går nästan hälften av det kommunala avfallet till energiåtervinning och blir till fjärrvärme och el. Därför är det positivt att Sverige nästan helt upphört att deponera brännbart avfall. Det har ersatts av återbruk, materialåtervinning och energiåtervinning. I dag finns det nya möjligheter göra kraftvärmen än mer cirkulär genom att ta vara på värdefulla råvaror som kalium, kalcium och natrium i processen. Särskilt kalium är avgörande att ta vara på eftersom det är ett av de viktigaste näringsämnena i mineralgödsel. Genom denna process kan klimatpåverkan minska genom att råvarorna inte behöver brytas på nytt. Tiden där världen hade råd att slösa med viktiga resurser är förbi. Nu måste vi hushålla och ta vara på allt som går. Vilken roll har kraftvärmen i den cirkulära ekonomin och hur kan den utvecklas så att den i ännu högre grad hjälper oss att använda råvarorna om och om igen?

Medverkande

Annika Strandhäll (S) Klimat- och miljöminister                   
Carl-Oskar Bohlin (M) Närings- och energipolitisk talesperson                   
Karin Medin, VD, Söderenergi
Winand Hendriks, Avfallschef, Sigtuna vatten och renhållning
Mikael Hedström, VD, Ragn-Sells Treatment & Detox AB   
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells (moderator)