Hållbarhetsarenan

Mot en hållbar laddinfrastruktur

Utmaningarna för att nå ett fossilfritt Sverige är många och berör oss alla. Hur skapar vi förutsättningar för allmännyttan att nå det regionala och nationella målet att minska utsläppen från resor och transporter med 70 procent?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: HBV
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

HBVs metod för att möta den starka utbyggnadstakten av laddinfrastruktur. Ett samtal om hot och möjligheter kopplat till hållbarhet och effekt.

Medverkande

Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV
Johan Almesjö, VD, HBV
Carl Ståhle, Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Roland Elander, Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet, Sustainable Innovation