Hållbarhetsarenan

Mobilitet för landsbygden – en nyckelfråga för stora delar av Sverige

En väl fungerande hållbar kommunikationsinfrastruktur är en nyckelfråga för en aktiv och attraktiv landsbygd i Sverige. Senaste tiden har mycket fokus legat på det ökande priset för fossila drivmedel och de utmaningar det för med sig. Finns det hållbara effektiva alternativ?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 09.00 – 09.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

På seminariet redovisas hur region Jämtland Härjedalen med projektet ”delad mobilitet för landsbygden” arbetar med mobilitetsfrågan. På seminariet redovisas grundidéer och olika lösningar för bra och effektiva mobilitetstjänster, som skulle kunna byggas ut i hela Sverige. Magnus Fransson från Sustainable Innovation leder seminariet där Markus Robért, forskare och docent från KTH, visar data på hur mobiliteten ser ut, i Sverige, och i region Jämtland Härjedalen. Företrädare för region Jämtland Härjedalen berättar om regionens specifika utmaningar, och Ingrid Mars, näringslivssekreterare från Östersunds kommun berättar om hur Östersunds kommun agerar i frågan. Tobias Forngren, VD för Freelway, visar hur positiv destinationsutveckling och mobilitet kan säkerställas. Seminariet avslutas med en allmän frågestund.

Medverkande

Magnus Fransson, Projektledare, Sustainable Innovation
Markus Robert, Forskare, KTH
Tobias Forngren, VD, Freelway
Ingrid Mars, Näringslivssekreterare, Östersunds kommun
Effie Kourlos, Kommunalråd (C), Östersunds kommun