Hållbarhetsarenan

Metaverse – möjligheter och utmaningar mot 2040

Alla talar om metaverse, men osäkerheten är stor kring hur dess utveckling kommer att påverka vårt samhälle framåt. Vilka aktörer kommer att vara en del i de nyskapade virtuella världarna och på vilket sätt? Vad kommer att motivera människor att vara där?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Torsdag 7 juli
Tid: 08.30 – 09.30
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

Hur ser framtidens digitala universum ut? Kairos Future presenterar en ny rapport där vi tittat på hur olika branscher och samhällsfunktioner kan påverkas av utvecklingen av virtuella världar. Vad är den filosofiska kopplingen mellan den fysiska världen och virtuella verkligheter? Vi bjuder in till samtal tillsammans med en expertpanel för att diskutera frågor som är brännande inför utvecklingen av nästa generations internet.

Medverkande

Åsa Jonsson, Framtidsstrateg, Kairos Future
Fredrik Torberger, Moderator, Kairos Future