Hållbarhetsarenan

Kan ny träfiberbox skapa hållbara kylleveranser?

E-handeln växer snabbt och leveranserna är ett klimathot, särskilt för livsmedel som kräver kyltransport. Hör om forskningsprojektet som testar boxar av träfiber med unika kylegenskaper.

 

Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 16.00 – 16.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Om eventet

En av de större utmaningarna inom leveranser är kylda varor. Under varmt klimat åtgår ca 40% av energin till att kyla varorna vilket innebär klimatpåverkan och en utmaning vid övergång till elfordon. Seminariet bygger på ett forskningsprojekt inom Vinnovas hållbara e-handelsplattform Aster samt det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden där ett nytt isolermaterial och uppkopplad sensormätning av temperaturen säkerställer kylkedjan i leveranserna utan att kyla tillförs under transporten. Det kan leda till nya möjligheter med längre och energieffektiva leveranser med tex elfordon utan kylaggregat och testas hos Middagsfrid.

Medverkande

Roland Elander, Chef affärsutveckling och mobilitet, Sustainable Innovation
Lisa Säfwenberg, Business developer, Stora Enso
Håkan Björklund, Näringspolitisk expert, Axfood
Fredrik Nilsson, Professor Förpackningslogistik, Lunds Universitet