Hållbarhetsarenan

Klimatneutralt byggande i praktiken – vikten av att mäta för att veta

Många klimatinitiativ, klimatkontrakt och aktörer utvecklar klimatberäkningsmetoder för att nå ett klimatneutralt byggande så snabbt som möjligt. Så hur harmoniserar vi vårt arbete över Sverige och marknadens certifieringar? Och hur underlättar vi för att nå våra klimatmål med lönsamhet?
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Lokala/regionala klimatinitiativ har, drivna av sina högt satta klimatmål, under senare år utvecklat beräkningsmetoder, kriterier och målgränsvärden kring byggnaders klimatavtryck. From 1 januari 2022 har Sverige en ny lag om klimatdeklaration för byggnader. 2027 planerar Boverket att införa krav på målgränsvärden (presenterades 23/5 2023). Samtidigt söker många klimatinitiativ, klimatkontrakt och aktörer vägar för att gå snabbare fram. Hur gör vi för att fånga upp denna positiva kraft och harmonisera arbetet? Hur skapar vi gemensamma förutsättningar att nå klimatneutralitet med lönsamhet?

Välkommen till en dialog kring harmonisering av beräkningskriterier och målsättningar gällande byggnaders klimatprestanda:

  • Vikten av att utveckla gemensamma klimatberäkningar: vad, varför, hur?
  • Tryggt, klimatneutralt och säljbart – hur balanserar vi de tre hållbarhetsperspektiven i våra projekt?
  • Arbetsprocesser med beräkningar för målstyrning och kravställning att hjälpa aktörer

Medverkande

  • Andreas Holmgren, hållbarhetschef / arbetsgruppsledare, Treano Bygg / LFM30
  • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
  • Stefan Björling, affärsområdeschef hus & renovering, Svanen
  • Johanna Wikander, hållbarhetschef, Einar Mattson
  • Karin Lindblad, produktchef hållbarhet, SundaHus
  • Hans Wallström, ordförande Operativa rådet NollCO2, Skanska
  • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation

Se eventet

Eventet startar 4.41.39 in i sändningen.