Hållbarhetsarenan

IoT och digitala tvillingar som möjliggörare i städernas klimatomställning

Inom några årtionden beräknas två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer, som redan idag står för över 70 procent av de globala utsläppen. IoT och digitala tvillingar spelar en viktig roll för att möta klimatutmaningarna och möjliggöra städernas gröna omställning.

Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: 12.00 – 13.30
Arrangör: IoT Sverige, Uppsala universitet, Internetstiftelsen, Sustainable Innovation, RISE
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

IoT Sverige bjuder in till ett seminarium om IoT och digitala tvillingar som möjliggörare för den gröna omställningen.

Seminariet kommer behandla de viktigaste förutsättningarna för en digital omställning och vad som krävs av olika aktörer för att styra mot en hållbar framtid. Vi får lära oss mer om digitala tvillingar och hur dessa kan hjälpa oss att bygga resiliens mot extremväder och klimatförändringar. Vi kommer även beskriva utvecklingen som sker på EU-nivå, vad den innebär för svenska kommuner och hur vi tillvaratar möjligheterna.

Genom att koppla upp fysiska objekt med varandra i syfte att samla in, kombinera och analysera data, öppnar vi upp för automatiserade processer, effektivare beslutsstöd och banbrytande innovationer. Så kan vi påskynda omställningen mot klimatneutralitet. Kommuner och regioner behöver samverka med näringsliv och akademi för att hitta nya arbetssätt som möjliggör en hållbar och offensiv digital utveckling.

Medverkande

Daniel Dersén, Internetstiftelsen
Azadeh Lithammer, styrelseordförande, IoT Sverige
Eric Jeansson, digital strateg, Göteborgs kommun
Felicia Lai Jakobsson, Visual Sweden

Se eventet

Eventet startar 3.49.19 in i sändningen.