Hållbarhetsarenan

Hur väljer vi rätt väg i beräkningen av våra byggnaders och anläggningars klimatprestanda?

Bygg-, fastighets- och anläggningssektorns klimatbelastning är alltjämt hög. Därför behöver branschen bli bättre på att beräkna och minska sina utsläpp. På senare år har de lokala initiativen blivit förebilder i omställningsarbetet – men vad skiljer de olika metoderna åt och hur väljer man rätt väg?
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: 9.00 – 9.45
Arrangör: Sustainable Innovation, Power Circle, Linköpings universitet
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Det bubblar i Sveriges bygg-, fastighets- och anläggningssektor. Branschen tänker ställa om – och det snabbt. De lokala initiativen har fått en alltmer framträdande roll i omställningsarbetet, med höga förväntningar vilandes på sina axlar. Men vad händer när initiativ startas i så snabb takt att nya utmaningar uppstår – i form spretande målsättningar, certifieringar, klimatmål, beräkningar och deklarationer? För en sak är säker: Om klimatmålen ska nås måste branschen bli bättre på att klimatberäkna, både i bygg-, förvaltnings- och renoveringsskedet. Därför bjuder vi in till ett seminarium med fokus på klimatberäkningar. Vi kommer prata metodval för klimatberäkningskriterier samt ambitionerna kring klimatprestanda, som ska underlätta klimatarbetet inom bygg-, fastighets- och anläggningssektorn. Vi reder ut begreppen, visar hur olika beräkningsmodeller och certifieringar förhåller sig till varandra och till lagstiftning i Sverige och EU, samt ger tips på hur du kommer vidare i arbetet.

Medverkande

Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, LFM30
Thomas Sunden, VD, Sustainable Innovation