Hållbarhetsarenan

Hur tänker konsumenter i olika delar av världen på hållbarhet?

Världen står idag vid en brytpunkt. Efterkrigstiden är slut. Hållbarhetsrevolutionen, AI, hyper-digitalisering, och geopolitiska omtaget talar för ett mycket dramatiskt decennium. Det hög tid att höja blicken, se bortom dagens turbulens. Och förstå vad det innebär för Sverige.
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Måndag 5 juli
Tid: 13.00 – 14.00
Arrangör: Högskolan i Borås, Kairos Future, Textile & Fashion 2030
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

Vid det här seminariet presenteras årets rapport om hållbar konsumtion och vi diskuterar konsumtionstrender ur ett samhällskritiskt perspektiv. Huvudtemat för årets rapport är ”Sustainable Mindsets” och tar som utgångspunkt att diskussioner om konsumtion och hållbarhet inte sällan präglas av ett snävt västerländskt perspektiv. Med oss har vi en AI-driven global omvärldsspaning kring olika sätt att förhålla sig till hållbar konsumtion runt om i världen. Under seminariet presenteras Science Park Borås unika konsumtionsrapport och därpå följer en diskussion under ledning av Högskolan i Borås om textil- och modeindustrins utmaningar i relation till de perspektiv och trender som 2022 års rapport lyfter fram.

Medverkande

Birgitta Losman, moderator, Högskolan i Borås
Susanne Nejderås, textilstrateg, regeringensuppdraget Textile and Fashion 2030, Science Park Borås
Cecilia Tall, generalsekreterare, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Jörgen Jedenbratt, senioranalytiker, Kairos future
Andreas Reibring, senioranalytiker, Kairos future