Hållbarhetsarenan

Hur skapar vi nationell samverkan mellan klimatinitiativ?

Klimatinitiativ inom bygg- och anläggningssektorn växer med full kraft över hela Sverige. Många är på lokal, regional eller nationell nivå, delaktiga i olika initiativ och fler röster höjs för samordning, kunskapsspridning och vidareutveckling. Hur skapar vi bäst nationell samverkan dessa initiativ?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 08.30 – 09.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Om eventet

Vi samlas för en diskussion kring hur vi skapar samverkan nationellt mellan olika klimatinitiativ? Representanter från olika delar av branschen finns på plats.

Medverkande

Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
Svante Axelsson, Nationell Samordnare, Fossilfritt Sverige
Rickard Sjöqvist, Miljö-, Energi- & Teknikansvarig, Granitor
Mathias Wahlsten, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län
Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen, Innovation för klimatet
Olga Kordas, Programchef, Viable Cities
Maria Strömberg, Chef Kluster och Innovation Business Region Göteborg, Gothenburg Climate Partnership (GCP)
Magnus Ulaner, Klimat- & Energiexpert, Allmännyttans klimatinitiativ