Hållbarhetsarenan

Hur skalar vi upp den cirkulära byggprocessen och industrialiserar återbruket i branschen?

99 procent av bebyggelsen är byggd och flera hävdar att vi har de kvadratmeter som vi behöver även om de används på fel sätt. Planerings- och byggprocessen utgår dock i mångt och mycket från en linjär nyproduktion, hur svänger vi om till en cirkulär process som utgår från befintliga och minskar rivandet?

Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Torsdag 27 juni
Tid: 14.30 – 15.30
Arrangör: Sustainable Innovation, Klimatarena Stockholm, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30), Hållbart Stockholm 30 (HS30), Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN), Husbyggnadsvaror (HBV)
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Om eventet

För att gå från en linjär till cirkulär byggsektor krävs att vi utgår från det befintliga. En viktig del av ett detta är att vi blir bättre på att underhålla och effektivt använda befintliga byggnader och infrastruktur samtidigt som återbruk av byggmaterial blir norm. För att skapa förutsättningar för affärsmodeller som bygger på återbruk av byggmaterial och storskalig materialåtervinning, måste vi även ställa krav på återbruk och klimatneutrala material i upphandling. I bygg- & fastighetsbranschen finns ett stort intresse men samtidigt kvarstår många frågetecken för att ett återbruk i industriell skala ska kunna ta form. Välkommen till en dialog kring affärsmodellen för att göra den linjära byggprocessen cirkulär, vilka hinder vi ser och vilka lösningar som finns till hands för att vi ska lyckas.

Medverkande

  • Anna Bernstad Saraiva Schott, Moderator, Hållbarhetsstrateg, Malmö Stad
  • Johanna Andersson, Expert cirkulärt byggande, IVL/ CC Build
  • Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
  • Peter Ullstad, VD, Codesign
  • Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV
  • Magnus Uvhagen, VD, Ragn-Sells Recycling

Se eventet

Kontakt