Hållbarhetsarenan

Flytande havsvind – tekniken som förändrar allt

Hur ska vindkraften kunna leverera el när det inte blåser? Frågan ställs ofta. Men i takt med nya tekniska framsteg där vindkraften byggs längre ut från land, där det blåser mer, faller frågan i ett annat ljus. Vid detta seminarium presenteras konsekvenser för elsystemet av olika framtidsscenarier med flytande vindkraft runt Sveriges kuster.
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: 14.30 – 15.15
Arrangör: Freja Offshore
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

För att klara elektrifieringen krävs enorma investeringar i ny energi. Det som är snabbast och billigast att bygga ut är stora vindkraftparker. Men hur leveranssäker är vindkraften och vad händer när det inte blåser? I en ny rapport har vi tittat på hur utbyggnaden av flytande vindkraftverk långt ute till havs skulle kunna ge ett elsystem med högre kapacitet och leveranssäkerhet samtidigt som intressekonflikter minimeras.

Medverkande

  • Magnus Hallman, vd, Freja Offshore
  • Johanna Lakso, vd, Power Circle
  • Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola
  • Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet
  • Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Lina Kinning, moderator, Svensk Vindenergi

Se eventet

Eventet startar 6.17.37 in in sändningen.