Hållbarhetsarenan

Hur kan individen bidra till mer effekt i elnätet?

När många vill ha el samtidigt skapas stora problem, både hos individen med ökade kostnader och hos kommunen som har svårt med nya etableringar. Men det kanske inte är lösningen att bygga ut nya elnät för att frigöra effekt?
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Sustainable Innovation, STUNS
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Med hjälp av praktiska exempel visar vi hur viktigt det är att kommuner tar ansvar för att skapa utrymme för medborgaren att testa och på så vis kunna skala upp innovationer. Vi lyfter även akademiers roll att sprida kunskap och myndigheters roll att skapa regelverk som tar forskning från teoretisk till praktisk.

Medverkande

  • Therese Fernlund, projektledare, STUNS
  • Rafael Waters, professor, Uppsala Universitet
  • Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen
  • Björn Berg, vd, Ngenic
  • Therese Caesar, ansvarig flexibilitetsmarknad elnät, Göteborg Energi
  • Caroline Ödin, energistrateg, Fabege
  • Caroline Törnqvist, avdelningschef för marknadsövervakning och internationella frågor, Energimarknadsinspektionen

Se eventet

Eventet startar 4.51.02 in i sändningen.