Hållbarhetsarenan

Hur kan en lokal färdplan bidra till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Sverige?

Byggsektorn står för mer än 20% av Sveriges totala klimatpåverkan. Enligt IPCC måste utsläppen ned till noll, snabbt. Därför krävs nya grepp och strategier. Kan en lokal samarbetsplattform – för hela byggkedjan, tillsammans med akademi och myndigheter – bidra till omställningen? Och i så fall, hur?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Söndag 3 juli
Tid: 17.00 – 18.00
Arrangör: LFM30
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

När LFM30 grundades var behovet akut. Hur kunde Malmös byggföretag minska koldioxidutsläppen – och samtidigt försörja stadens växande befolkning med bostäder? Frågan är fortfarande akut. Ändå är läget radikalt annorlunda. På mindre än tre år har 200 aktörer undertecknat Sveriges tuffaste klimatmål. Ett unikt faktum – som visar på styrkan när företag, akademi och myndigheter samarbetar. Att jobba med klimatmålen som paraply innebär inte bara att företagen delar kunskaper med varandra. Det är också ett sätt att hänga med i utvecklingen – när klimatsmart byggande blivit allt viktigare för affären. På minglet kommer du träffa representanter från LFM30:s ledning och styrelse samt inbjudna talare. De kommer bland annat trendspana kring arkitektur i tidiga skeden, fokus på hela byggkedjan samt prata om framgångar och utmaningar i LFM30 – vägen framåt.

Medverkande

Andreas Holmgren, Ordförande i ledningsgruppen LFM30, Hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson
Rikard Sjöqvist, Ordförande i styrelsen LFM30, Hållbarhets- och teknikchef, Granitor