Hållbarhetsarenan

Elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?

Vad betyder omställningen för olika sektorer och hur påverkar omställningen näringsliv och politik. Vad behöver hända mellan näringsliv och politik samt industri och akademi.
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: 10.15 – 11.00
Arrangör: Transformity
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Elektrifieringen av transportsektorn, liksom utvecklingen av batterier för elförsörjning och balansering av elnätet, går idag med en rasande fart. Även om elektrifieringen är nödvändig för att klara klimatomställningen, är tillverkning av elfordon och batterilager i sig resurskrävande och det är fortfarande oklart om nödvändiga metaller och andra material kommer att finnas tillgängliga, åtminstone på kort sikt, för att möta den ökade efterfrågan.

Medverkande

  • Filip Johnsson, professor och programchef, Mistra Electrification
  • Peter Engdahl, enhetschef hållbara transporter, Energimyndigheten
  • Sara Davidsson, hållbarhetschef, Stena Recycling
  • Mattias Johansson, vd, Bravida
  • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
  • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
  • Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

Se evenetet

Eventet startar 2.05.21 in i sändningen.