Hållbarhetsarenan

Kostnadseffektiv laddning av tunga transporter

Tunga transporter kräver kraftfull och därmed kapitalkrävande laddinfrastruktur. I ett forskningsprojekt utreds hur detta kan ske med ny design av systemlösning med flexibelt nyttjande kraftelektroniken med målsättningen att reducera dess kostnader med 50%.
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: 11.45 – 12.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

I forskningsprojektet KOSER utreds hur detta kan ske med ny design av systemlösning med flexiblelt nyttjande kraftelektroniken med målsättningen att reducera dess kostnader med 50%. Frågeställningen är hur kostnadseffektiv och flexibel laddinfrastruktur kan byggas på allt från byggarbetsplatser och industrier till godsterminaler. Dessa platser har gemensamt att ett större antal arbetsfordon och/eller transporter sker dagligen med tunga fordon. Alla dessa behöver laddning och ofta med hög effekt. Hur får vi vid olika tidpunkter rätt effekt på rätt plats utan att överinvestera i kraftelektronik? Hur löser vi framtidssäkra och redundanta laddsystem i stor skala?

Medverkande

  • Roland Elander, Programchef hållbar mobilitet, Sustainable Innovation

Kontakt