Hållbarhetsarenan

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Hur kan vi främja organisationers vilja att införa nya innovationer för att nå klimatmålen? Enklare processer och attraktiva affärsmodeller behövs för att införa radikal innovation i befintliga strukturer och verksamheter.

Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: 15.30 – 16.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

För att nå våra klimatmål i tid krävs radikal innovation som bryter upp och förändrar befintliga strukturer. För att ta emot dessa innovationer krävs en ökad innovationsvilja och tillåtande processer för att föra in och skala upp nya innovationer i ordinarie verksamheter, något som inte alla organisationer har idag. Samtidigt krävs välpaketerade lösningar med attraktiva affärsmodeller som är lätta att ta till sig. Så vad kännetecknar dessa innovationer som gör det enkelt för oss att ta in dem i våra egna organisationer och snabbt skala upp dem så att vi når klimatmålen och hur bygger vi attraktiva tjänster/ produkter/ affärsmodeller kring dem? Delta i en dialog med fokus på de innovationer som är enkla att skala upp för att vi ska nå ett klimatneutralt byggande.

Medverkande

  • Anna-Maria Jakobsson, vd, Sankt Kors Fastigheter, Östergötland Bygger Klimatneutralt
  • Maria Perzon, Group Sustainability Manager, Castellum
  • Sara Gorton, hållbarhetschef, Skanska Sverige
  • Ville Gruner, affärsutvecklingsansvarig, HBV
  • Ylva Åborg, arbetsgruppsledare klimatsmarta material, Fojab / Klimatarena Stockholm
  • Maria Sandell, hållbarhetschef, JM

Se eventet

Eventet startar 7.11.43 in i sändningen.