Hållbarhetsarenan

Digitala fastigheter – en gemensam väg för att nå klimatmål och ett stabilt energisystem?

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, och är därför en viktig sektor för att nå klimatmålen. I projektet ”Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem” har branschen tagit sig an frågan hur utvecklingen skulle kunna snabbas på.

 

Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Onsdag 6 juli
Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

På seminariet redovisar Magnus Fransson, projektledare från Sustainable Innovation, och Hans Nyblom, affärsutvecklare från Installatörsföretagen, hur fastighetsbranschen med hjälp av digitalisering och fastighetsautomation skulle kunna halvera energikonsumtionen, och styra effektuttaget, för att på så sätt nå klimatmålen. Seminariet bygger på det av branschen och Energimyndigheten finansierade projektet ”Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem”.

Medverkande

Magnus Fransson, projektledare, Sustainable Innovation
Hans Nyblom, affärsutvecklare, Installatörsföretagen