Hållbarhetsarenan

Därför bränner vi plast

Mängder av plast produceras och vi använder plast på ohållbart sätt. För lite sorteras ut, för lite materialåtervinns, för mycket går till förbränning–ett systemfel. Vi behöver regelverk för att mindre plast sätts på marknaden, mer materialåtervinns och att det som måste fasas ut gör det effektivt.
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: 08.30 – 09.15
Arrangör: Avfall Sverige
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

Plast finns överallt; i förpackningar, elektronik, kläder och skor, byggmaterial, medicinsk utrustning.  Plastanvändningen och mängden plastavfall har ökat de senaste tio åren. År 2020 hade plastanvändningen i Sverige, jämfört med 2010, ökat med nästan 300 000 ton per år. Det motsvarar nästan 30 kg mer plast per invånare och år.

Största delen av det svenska plastavfallet, knappt 90 %, går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin, ungefär 10 % materialåtervinns och blir ny plast. En stor del av den plast som samlas in och blir till ny plast genomgår dock s.k. down grading. Pantflaskor i plast och delar av förpackningsplasten materialåtervinns i högra grad (upp till dryga 30 %).

Plast är inte bara ett material, utan flera olika och med väldigt varierande egenskaper. Plasten fyller många behov i vårt samhälle och vi kommer fortsatt att behöva produkter av plast. Av den plast som tillverkas används cirka 40 procent till engångsprodukter. Majoriteten av all plast är tillverkad av fossil olja.

Förpackningsinsamling är lagreglerad på EU-nivå och lyder under ett ekonomiskt producentansvar. Konsumenter är skyldiga att sortera ut och lämna förpackningar till förpackningsinsamling. Inom EU samlades år 2018 i snitt 42 % av alla plastförpackningar in till återvinning, varav ca 40 % gick till materialåtervinning, 40 % till energiåtervinning och 20 % till deponi. I Sverige råder dock förbud mot att lägga plast på deponi och har därför en högre andel plast som går till energiåtervinning. 

När det gäller de svenska energiåtervinningsanläggningarna återfinns 3-4 stycken av dessa på de listor som tas fram över de 15 företag som står för de största punktutsläppen av CO2 i hela landet.

Medverkande

  • Katarina Sundberg, ansvarig public affairs, Avfall Sverige. Moderator
  • Tony Clark, vd, Avfall Sverige
  • Elin Bergman, COO, Cradlenet
  • Malin Dahlroth, vd, Sysav
  • Mattias Philipsson, vd, Svensk Plaståtervinning

Se eventet

Eventet startar 18.23 in i sändningen.