Hållbarhetsarenan

Citylogistik – en ödesfråga för framtidens hållbara stadskärnor

Det är i staden större delen av mänskligheten lever och verkar. Därmed är det också i staden där vi som samhälle bör kraftsamla för att skapa förutsättningar för en hållbar cirkulär konsumtion. Hur drar vi nytta av de landvinningar inom teknik och affärsmodeller i framtidens utformning av staden?
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Fredag 30 juni
Tid: 8.45 – 9.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

I den framväxande stadsdelen Barkarbystaden, ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, arbetar Järfälla kommun tillsammans med en stort konsortium av samhällsaktörer, fastighetsbolag och tjänsteleverantörer för att visa hur framtidens hållbara citylogistik skulle kunna utformas. Där varor och material tas till vara på bästa sätt efter sin första användning, där transporter optimeras och genomförs hållbart och där stadens rum inte förvandlas till en lagerlokal eller transportled.

Medverkande

  • Magnus Fransson, projektledare, Sustainable Innovation
  • Jenny Ångman, innovationschef, Järfälla kommun
  • Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik, Lunds Universitet
  • Catherine Löfquist, hållbarhetschef, Bring
  • Camilla Sonnentheil, Ragn-Sells

Se eventet

Eventet startar 20.21 in i sändningen.