Hållbarhetsarenan

Backlash i klimatfrågan – hur kan politiken bli bättre på framsynthet?

Geopolitisk kunskap underlättar beslutsfattande kring 20-talets stora hållbarhetsutmaningar. Valet 2022 står inför dörren i Sverige och bland politiska partier kan skönjas att politikens respons är kortsiktiga lösningar på klimatomställningens komplexa geopolitiska skeenden.
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Om eventet

Klimatfrågan ses av många företag som lönsam, men som kostsam för den enskilda medborgaren. Hur kan politiken rusta samhället för en snabb klimatomställning, som tar höjd för geopolitiska förändringar och anpassar politiska styrmedel för att också få med sig människor? I detta samtal diskuterar panelen kring tre teman: Hur påverkar den förändrade geopolitiken förutsättningar för svensk klimatomställning? Hur kan komplexa frågeställningar så som klimatfrågan hanteras långsiktigt och kortsiktigt? Hur ser framtidens styrmedel ut som hanterar kort och lång sikt samt inkludering och omställning?

Medverkande

Dr Henrik Carlsen, Vice programchef, Mistra Geopolitics
Malin Fijen Pacsay, Ordförande, Klimat- och hållbarhetsnämnden i Region Stockholm
Sofie Eliasson Morsink, Vd och ordförande, Coca-Cola Europacific Partners och Livsmedelsföretagen
Ulf Wikström, Hållbarhetschef, Stockholm Exergi
Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Anders Wijkman, Ordförande, Circular Sweden och tidigare Europaparlamentariker
Magnus Demervall, Policychef och biträdande partisekreterare, (C)
Elin Segerlind, riksdagsledamot (V)
Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)