Hållbarhetsarenan

Utsläppsfria och delade arbetsredskap för grönytor

Grönytor i bostadsområden förvaltas oftast av externt upphandlade aktörer under dagtid på vardagar. De boende i samma område utövar ofta sitt trädgårdsintresse under kvällar och helger. Detta är grunden för en delningstjänst av trädgårdsprodukter mellan boende sinsemellan samt boende och förvaltare.
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 26 juni
Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Om eventet

Detta är ett uppföljningsprojekt där fokus är att hitta en skalbar modell för delning av arbetsredskap. Hur ser affärsmodellen ut? Hur sker övergången från dagens arbetssätt med egna maskiner och redskap till delade? Detta är ett helt nytt sätt att tänka där resurserna utnyttjas effektivare. Det här seminariumet fokuserar på vägen dit från nuläget. Projektet leds av Husqvarna och är i en fas där uppskalning är centralt. Parter som deltar för att möjliggöra detta är Riksbyggen, MKB (Malmö Kommunala Bostads AB), Sustainable Innovation, Uppsala Universitet och Hyresgästföreningen.

Medverkande

  • Roland Elander, Programchef Hållbar mobilitet

Livesändning

Eventet startar 1.33.24 in i sändningen.